Idealistyczne wizje demokratycznego państwa zakładają, że udział społeczeństwa obywatelskiego jest nieodzowną częścią funkcjonowania państwa. W demokracjach z większym stażem społeczeństwo uczestniczy w sprawowaniu władzy poprzez udział w referendach, inicjatywy obywatelskie czy zwykłe sprzeciwy składane do urzędów samorządowych w przypadku zapadnięcia negatywnej w skutkach decyzji. Chciałoby się, aby w Polsce także społeczeństwo obywatelskie rosło w siłę, ale równocześnie by nie udział w nim nie wymagał zbytniego wysiłku. Brak oddolnych instytucji, zwyczajów czy doświadczenia powoduje, że podejmowane działania często nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jak więc to zmienić? 

Należy zacząć od edukacji przyszłych rządzących 

Ci młodzi ludzie mijani na chodniku, w sklepie czy na plaży za lat 10, 20, a może 30 będą decydować o stanie naszego kraju. Część z nich zostanie politykami, inni urzędnikami, a większość będzie wybierała władze polityczną. Poza koniecznością budowania świadomości obywatelskich, bardzo ważna jest wiedza, rozeznanie i przede wszyskich zrozumienie mechanizmów. Podręczniki “Wiedza o społeczeństwie” wydawnictwa Operon próbują w przystępny sposób przybliżyć młodym ludziom podstawy dotyczące funkcjonowania państwa. W serii znajdują się podręczniki w zakresie podstawowym, które tym mniej zainteresowanym tematyką tłumaczą podstawowe kwestie. Ci, który zdecydowali się na pogłębienie wiedzy o omawianych treściach zainteresują podręczniki “Wiedza o społeczeństwie” wydawnictwa Operon, ale w zakresie rozszerzonym. 

Czy mój głos ma znaczenie? 

Kiedy przychodzi do głosowania w wyborach, czyli podczas święta demokracji, niestety wielu odwraca się, twierdząc, że ich jeden głos do zaoferowania niewiele zmieni. Ale gdy te pojedyncze głosy zsumujemy uzbiera się ich jakieś 29 mln.