Wiadomości z zakresu historii Polski oraz edukacji obywatelskiej są przekazywane już w szkole podstawowej. W kolejnych latach nauki wiedza jest rozszerzana i uzupełniana tak, aby młodzi ludzie zostali przygotowani do podejmowania wyzwań dorosłego życia. Wiele podręczników zajmujących się tą tematyką oferuje wydawnictwo Operon. W zakresie przedmiotu wiedza o społeczeństwie Operon proponuje interesujące podręczniki przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wiadomości o systemie politycznym Polski

Serię przeznaczoną dla liceum ogólnokształcącego i technikum otwiera książka “Wiedza o społeczeństwie 1”. Została ona podzielona na trzy główne działy zajmujące się w społeczeństwie obywatelskim, rolą człowieka w świecie, a także organami władzy publicznej działającymi w naszym kraju. Zawiera informacje dotyczące życia społecznego, systemu politycznego Polski, a także omawia wybrane zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych.

Przygotowanie uczniów do dorosłego życia

Książka pozwala zrealizować wymagania zakresu podstawowego podstawy programowej przedmiotu. Autorzy, Beata Surmacz, Jan Maleska i Zbigniew Smutek, prezentują informacje dotyczące kształtowania prawidłowych postaw w życiu społecznym. Na podstawie książki “Wiedza o społeczeństwie 1” uczniowie mogą zapoznać się ze znaczeniem aktywnego udziału w życiu publicznym, koniecznością poszanowania godności każdego człowieka, a także odpowiedzialnością za podejmowane przez siebie decyzję. Jest to więc podręcznik wymagający od uczniów zastanowienia się nad swoimi celami w życiu oraz otoczeniem, w którym żyją.

Dostosowanie do umiejętności młodzieży

Podczas przygotowywania podręcznika do przedmiotu wiedza o społeczeństwie Operon zwrócił szczególną uwagę na przystępny język, dostosowany do wiedzy młodego człowieka stopniowo wkraczającego w dorosłe życie. Książka “Wiedza o społeczeństwie 1” wymaga zwiększonego udziału uczniów na zajęciach w szkole, a także samodzielnej pracy podczas wykonywania zadań domowych. Podręcznik jest chwalony przez fachowców, jak również rodziców pragnących jak najlepiej przygotować swoje pociechy do lekcji. Jest to również pozycja pozwalająca na skuteczne powtarzanie materiału przed egzaminem maturalnym.