Młody obywatel – jak go ukształtować?

przez Daniel

Idealistyczne wizje demokratycznego państwa zakładają, że udział społeczeństwa obywatelskiego jest nieodzowną częścią funkcjonowania państwa. W demokracjach z większym stażem społeczeństwo uczestniczy w sprawowaniu władzy poprzez udział w referendach, inicjatywy obywatelskie czy zwykłe sprzeciwy składane do…